KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 62 - INSTYTUT DLA ZJEDNOCZONEJ EUROPY

Let's - Warszawa, Grudzień 2013

H.E.A.R.T. - Turcja, Grudzień 2012

Halle

Spotkanie Noworoczne

Design Your Future - Portugalia, Marzec 2012

Design Your Future - Nancy, Czerwiec 2012

H.E.A.R.T. - Łowicz, 2012

H.E.A.R.T. - Casar de Caceres, Grudzierń 2011

H.E.A.R.T - Łowicz, 2012

SEMINARIUM KONTAKTOWE PROGRAMU GRUNDTVIG - BUDAPESZT, WĘGRY 2009

Design Your Future - Rumunia, Październik 2012

KICK-OFF MEETING - I SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKT C.U.B.E - TROKI, LITWA 2010

SEMINARIUM KONTAKTOWE PROGRAMU LEONARDO DA VINCI - RUMUNIA 2010

KICK-OFF MEETING - I SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKT C.U.B.E - TROKI, LITWA 2010

KICK-OFF MEETING - I SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKT C.U.B.E - TROKI, LITWA 2010

KICK-OFF MEETING - I SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKT C.U.B.E - TROKI, LITWA 2010

SEMINARIUM KONTAKTOWE PROGRAMU LEONARDO DA VINCI - RUMUNIA 2010

SEMINARIUM KONTAKTOWE PROGRAMU GRUNDTVIG - BUDAPESZT, WĘGRY 2009

KICK-OFF MEETING - I SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKT C.U.B.E - TROKI, LITWA 2010

SEMINARIUM KONTAKTOWE PROGRAMU GRUNDTVIG - BUDAPESZT, WĘGRY 2009

KICK-OFF MEETING - I SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKT C.U.B.E - TROKI, LITWA 2010

SEMINARIUM KONTAKTOWE PROGRAMU GRUNDTVIG - BUDAPESZT, WĘGRY 2009

INSTYTUTOWE OBOZY JĘZYKOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

SEMINARIUM KONTAKTOWE PROGRAMU LEONARDO DA VINCI I GRUNDTVIG - SŁOWENIA 2011

INSTYTUTOWE OBOZY JĘZYKOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

SEMINARIUM KONTAKTOWE PROGRAMU LEONARDO DA VINCI I GRUNDTVIG - SŁOWENIA 2011

III SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKT C.U.B.E - WARSZAWA 2011

SEMINARIUM KONTAKTOWE PROGRAMU LEONARDO DA VINCI I GRUNDTVIG - SŁOWENIA 2011

Instytut Dla Zjednoczonej Europy częścią sieci Fundacji im. Anny Lindh!

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Dla Zjednoczonej Europy został przyjęty do sieci Fundacji im. Anny Lindh. Fundacja ma na celu promowanie dialogu międzykulturowego w obszarze Morza Śródziemnego i celów Procesu  Barcelońskiego przez wymianę kulturową, intelektualną i społeczną. Fundacja zajmuje się również promocją wiedzy i wzajemnego szacunku między członkami kultury Basenu Morza Śródziemnego.

Fundacja skupia ponad 3000 członków, w tym organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i instytucje publiczne. Swoją siedzibę Fundacja ma w Bibliotece Aleksandryjskiej w Egipcie. Korzyścią plynącą z bycia częścią tej społeczności jest udział w euro-śródziemnomorskich projektach pod patronatem Fundacji im. Anny Lindh . 

 

Ladies and Gentleman,

It is a pleasure to inform You that Institute for United Europe is, from now on ,a part of Anna Lindh Foundation Network.  Foundation’s aim is to promote intercultural dialogue in region of Mediterranean  Sea and aims of Barcelona’s Process by cultural, intellectual and social exchange. Foundation is also caring about promoting knowledge and mutual respect among partners of the Mediterranean Sea region.

Anna Lindh Foundation Network brings together over 3000 partners , including NGOs , universities and public institutions. It headquarters is located in Bibliotheca Alexandrina in Egypt. The advantage of being a part of ALF Network is attending in euro-Mediterranean partnerships by ALF patronage. 

 

http://www.alfpolska.org/

http://www.euromedalex.org/

tl_files/tiny_templates/Flagi/EN.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/PL.jpg

Member of

tl_files/tiny_templates/Flagi/baner lindh.jpg

OUR PROJECTS:

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo small 2.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo.png

tl_files/galerie/projekty loga/lets logo.jpg

tl_files/tiny_templates/H6 mini.png

tl_files/cubelogo.png

tl_files/tiny_templates/beztla.png